Úszás-vízhezszoktatás

Úszás-vízhez szoktatás foglalkozás óvodánkban különlegesen kiemelt program. Mindegyik csoport évente kb. 8 alaklommal részesül benne.

A foglalkozások célja: a víz,mint természetes közeg  és a benne való mozgás sajátosságainak megismerése.

Feladata: biztonságos létezés a közegben.

A kezdeti fejre történő vízcsepegtetéstől, a levegőkifújás, merülés technikájának elsajátításán át, a gyermekek eljuthatnak a siklás és a hozzá kapcsolódó láb-és kartempó megtanulásáig.

Mindezeken túl a gyermekek szokásrendszer bővül ezen egészséges mozgástevékenység életmódjukba való beépülésével.

A foglakozásokat úszásoktatói diplomával rendelkező óvodapedagógusaink vezetik játékos, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő módon.