Hitvallásunk

Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. (Zsoltár 127,3)

katiesagyerekek.jpg

A fenti ige bátorít minket abban, hogy óvodásaink számára a legkiválóbb életutat kínálva végezzük mindennapi nevelő munkánkat, mintegy ajándékként megélve, hogy Isten kiválasztott, szolgálatra hívott bennünket a legkisebbek között.

Keresztyén programunk Isten végtelen szeretetének közvetítésével válik olyan életközeggé a szülői ház és a gyermekek számára, melyben naponta átélhetjük, milyen jó egymásra figyelve, a teremtett világért felelősséget vállalva élni.

Evangélikus óvodaként nevelésfilozófiánk, értékrendszerünk alapja a Szentírás.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus a gyermekek barátjaként is láthatatlanul, de valóságosan velünk van mindennapokban.

Gyermekeink számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy meghallhassák a Biblia igazságait, hittapasztalatainkat, mintegy követésre méltó mintát kapva az Úr Jézustól, hogy az óvodai közösséggel együtt élhessük meg mindennapjainkban azt az örömet, hogy jó Őt követve, egymás kezét fogva kísérni gyermekeinket az életúton.